Som konstnär arbetar jag med
våra upplevelser och känslor av
att vara människa.

Vi är oupplösligt förenade med all
levande på jorden och under den tid
vi lever strålar vi ut vår livsenergi
och skapar nya sammanhang,
nya förbund och kanske också nya liv
som sträcker sig in i framtiden.

När vi är öppnar våra sinnen kan vi få
uppleva tillvarons enastående skönhet
och komplexitet. Detta försöker jag ge
uttryck för och gestalta i ett expressivt
och tidlöst måleri.